oiposdru

Institutul de Cercetări Interdisciplinare în
Bio-Nano-Ştiinţe

Program doctoral performant
pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară

 

Universitatea Babeş-Bolyai
POSDRU/21/1.5/G/36154

 

Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Evenimentul de inchidere a proiectului „Program doctoral performant pentru formarea resursei umane Înalt calificate În cercetarea ŞtiinŢificĂ interdisciplinarĂ”

26 aprilie 2012, ora 9, sediul ICI-BNS

comunicat de presĂ