oiposdru

selecŢie experŢi

 

Selecţie experţi seminarii, 6-30 octombrie 2010

În perioada 6-30 octombrie 2010 vor fi selectaţi 4 experţi pentru susţinerea seminariilor pe tema egalităţii de şanse, egalităţii de gen, nediscriminării, a dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului.

Pentru mai multe detalii citiţi anunţul.