oiposdru

Sesiuni de comunicare

 

In perioada noiembrie 2010 - ianuarie 2011, conform graficului de activitati al proiectului, se vor desfasura seminariile din cadrul activitatii 2.3 "Participarea personalului platformei la sesiuni de comunicare interne (in interiorul structurii solicitantului) si externe, abordand teme cum sunt egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului".

Pentru mai multe detalii consultati programarea sesiunilor de comunicare.

Materialele sesiunilor de comunicare desfăşurate:

  1. Egalitate de şanse, egalitate de gen, nediscriminare
  2. Dezvoltare durabilă
  3. Protectia mediului