oiposdru

grup ţintă

Grupul ţintă al acestui proiect este constituit din personalul centrului de cercetare, în total 25 de persoane, care va constitui platforma pentru resursa umană calificată, precum şi studenţii masteranzi şi doctoranzi angrenaţi în procese de CDI. Toţi aceştia au nevoie de abilităţi şi capacităţi individuale inovative, atât pentru a-şi finaliza studiile, cât şi pentru ca o carieră în cercetare să devină o opţiune viabilă pentru aceştia.

De asemenea, cercetătorii resimt nevoia ca în cadrul programelor doctorale oferite să îşi poată dezvolta pe lângă competenţele ştiinţifice specifice domeniului respectiv şi competenţele mai generale, cum ar fi capacitatea de management al cercetării şi de management de proiect, competenţele lingvistice şi de comunicare, abilităţile de documentare, redactare, publicare şi comunicare ştiinţifică, capacitatea de a se conecta şi evolua în reţele şi medii de lucru virtuale prin utilizarea mijloacelor moderne oferite de TIC şi dezvoltarea capacităţii de valorificare a rezultatelor cercetării prin inovare şi transfer tehnologic şi cognitiv.

 

1 Prof. dr. Viorica Simon 14 Prof. dr. Petru Ilea
2 Prof. dr. Simion Aştilean 15 Prof. dr. Ionel Catalin Popescu
3 Prof. dr. Cătălin Popa 16 Prof. dr. Daniel David
4 Prof. dr. Grigore Băciuţ 17 Prof. dr. Liana Muresan
5 Prof. dr. Daniela Simona Cavalu 18 Prof. dr. Petru Berce
6 Prof. dr. Constantin Cosma 19 CS I Annette Damert
7 Prof. dr. Nicolae Dragoş 20 Conf. dr. Radu Silaghi -Dumitrescu
8 Conf. dr. Gheorghe - Lucian Baia 21 Conf. dr. Dana Eniu
9 Conf. dr. Simona Pînzaru 22 Lect. dr. George Dindelegan
10 Simona Ligia Okos 23 CS II dr. Beatrice Kelemen
11 Dorinela Osorhean  (Cioban) 24 dr. Dorina Podar
12 Dolfina- Mariana Aştilean 25 dr. Valentin Cernea
13 dr. Arthur Tunyagi 26 Sef. Lucr. dr. Horia Banciu