oiposdru

newsletter

 

Newsletter nr. 1 / semestrul I al proiectului POSDRU/21/1.5/G/36154

Acesta este primul newsletter al proiectului cu titlul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/ 36154 cofinanţat din Fondul Social European şi din alocări de la bugetul de stat al României. Newsletter-ul de faţă este primul dintr-o serie ce va fi editată cu frecevenţă semestrială pe întreg parcursul implementării proiectului amintit. Demersul de faţă este expresia dorinţei noastre de a vă ţine la curent cu activităţile şi progresul proiectului şi de a veni, în acest fel, în întâmpinarea unora din interesele dumneavoastră de cercetare şi activitate didactică.

Proiectul a debutat la data de 3 mai 2010 si va fi finalizat pe data de 30 aprilie 2012. Detalii privind obiectivele sale, activităţile şi rezultatele anticipate pot fi consultate la adresa de web a proiectului localizată la: http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte.

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în data de 18 iunie 2010 la Institutul pentru Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe. În cadrul evenimentului au participat 57 de persoane, atât din grupul ţintă cât şi din echipa de implementare a proiectului. A fost prezentat în cadrul evenimentului obiectivul principal al proiectului, şi anume, înfiinţarea unui program doctoral interdisciplinar care să reunească interesele de cercetare din mai multe domenii prezente în acest moment pe platforma de la ICI-BNS. Programul doctoral va purta titlul Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza biosistemelor cu aplicaţii în medicina umană.

În cadrul proiectului, în primul semestru al acestuia, au fost iniţiate şi realizate o serie de protocoale de practică expetimentală de către experţi angajaţi. Acestea vor servi ca bază şi referinţă pentru activitatea de cercetare experimentală de la nivelul platformei. Astfel, în acest moment există un număr de  15  asemenea protocoale după cum urmează:

 

 • Microspectroscopia Raman, (Conf. dr. Monica BAIA)
 • Spectroscopia fotoelectronică de raze X  şi ultraviolete, (C.S.III dr. Teodora RADU, dr. Emilia-Sabina VARGA)
 • Microscopia de forţă atomică, (Conf. dr. Ioan BURDA)
 • Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin, (C.S. dr. Milica TODEA )
 • Difracţie de raze X pe pulberi, (C.S. I dr. Gheorghe BORODI)
 • Sisteme de analiză a suprafeţei specifice şi dimensiuni de particule, (Lect. dr. Reka BARABAS)
 • Spectrofluorimetria (Conf. dr. Dana MANIU)
 • Culturi de celule (C.S.III dr. Mircea CHIRIAC)
 • Analize genetice (Asist. dr. Iulia LUPAN )
 • Rezonanţa magnetică nucleară pe sisteme lichide (Lect. dr Mihai VASILESCU)
 • Analiză termică diferenţială-Differential Thermal Analysis (DTA). Analiză calorimetriă diferenţială-Differential Scanning Calorimetry (DSC), (Conf. dr. Raluca LUCACEL-CICEO)
 • Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară pe solide, (C.S. I dr. Claudiu FILIP)
 • Spectroscopia de absorbtie în infraroşu (Lect. dr. Nicolae LEOPOLD)
 • Echipamente de investigare prin metode electrochimice (Conf. dr. Graziella TURDEAN)
 • Microscopia electronica de baleaj si transmisie (SEM+TEM) (sef lucrari dr. Lucian Barbu-TUDORAN)

 

IMPORTANT: Lucrările experţilor ştiinţifici pot fi consultate şi utilizate de către personalul şcolilor doctorale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul platformei de cercetare ICIBNS.

Activitatea de dezvoltare a Curriculei Programului Doctoral va fi continuată pe parcursul următoarelor luni prin implementarea unor noi metodologii de cercetare  pentru urmatoarele echipamente/laboratoare utilizate la nivelul ICI-BNS:

 

 • Spectrometrul de Rezonanta Magnetica Nucleara (termen limita: 30.12.2010)
 • Laboratorul de analize genetice (termen limita: 30.12.2010)
 • Laboratorul de culturi celulare (termen limita: 12.01.2011)
 • Laboratorul de analize termice (termen limita: 15.11.2010)

 

Proiectul îşi propune să sprijine activitatea de cercetare prin acoperirea costurilor de deplasare la vizite de studiu şi evenimente ştiinţifice ale persoanelor care fac parte din grupul ţintă şi din echipa de implementare. Vizitele de studiu se vor putea desfăşura în ţări membre UE pentru o perioadă de maxim 2 săptămâni în baza unei convenţii de colaborare perfectate între Universitatea Babeş-Bolyai şi instituţia / laboratorul gazdă.

Pentru buna desfăşurare a acestei activităţi, echipa de management a proiectului roagă membrii grupului ţintă să notifice din vreme intenţia de participa la un asemenea stagiu pentru a stabili un calendar şi pentru a putea organiza corespunzător deplasarea! Pentru experţii ştiinţifici se pot cofinanţa participările la evenimentele ştiinţifice, scopul acestei cofinanţări fiind promovarea proiectului. Menţionăm că taxele de participare la conferinţe nu sunt eligibile.

Lista persoanelor din grupul ţintă poate fi consultată la adresa de web
http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte


Adresele de contact ale echipei de management sunt:

 

 

Pentru orice întrebări legate de proiectul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/ 36154 vă puteţi adresa asistentului de proiect Cristina Dominic, email: cristina.dominic@staff.ubbcluj.ro, iar pentru suport logistic, responsabilului Andra Ghira, andra_ghira@yahoo.com.

 

Cu deosebită consideraţie,
Echipa de management
Proiect POSDRU/21/1.5/G/36154