oiposdru

newsletter

 

Newsletter nr. 2 / semestrul II al proiectului POSDRU/21/1.5/G/36154

Acesta este cel de-al doilea newsletter al proiectului cu titlul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea stiințifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/36154 cofinanțat din Fondul Social European și din alocări de la bugetul de stat al României. Demersul de față este expresia dorinței noastre de a vă ține la curent cu activitățile și progresul proiectului și de a veni, în acest fel, în întâmpinarea unora din interesele dumneavoastră de cercetare și activitate didactică.

Proiectul a debutat la data de 3 mai 2010 și va fi finalizat pe data de 30 aprilie 2012. Detalii privind obiectivele sale, activitățile și rezultatele anticipate pot fi consultate la adresa de web a proiectului localizată la: http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte.

În cel de-al doilea semestru de implementare al proiectului, a fost demarată o nouă activitate care va conduce la dezvoltarea curriculei programului doctoral interdisciplinar, și anume  implementarea noilor metodologii de cercetare pentru echipamentele/laboratoarele utilizate la nivelul ICI-BNS.Activitatea experților angajați include importul și adaptarea know-how-ului internațional relevant pentru domeniile de cercetare ce vor fi incluse în programul doctoral, precum și utilizarea ca resursă locală a protocoalelor de practică experimentală instituite la nivel de platformă de cercetare. Până în prezent au fost finalizate în cadrul acestei activități 5 rapoarte științifice care vor servi ca bază și referință pentru activitatea de cercetare experimentală de la nivelul platformei:

 

 • Culturi celulare 2 (C.S.III dr. Mircea CHIRIAC)
 • Spectroscopie de rezonanță magnetică nucleară pe solide (RMN-S) – Implementarea de metode avansate RMN-S pentru aplicații pe sisteme moleculare organice în faza solidă (C.S. I dr. Claudiu FILIP)
 • Ghid de utilizare a aparatelor de analiză termică diferențială și analiză calorimetrică diferențială. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG și DSC (dr. Raluca CICEO-LUCACEL)
 • Aplicații ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare (Asist. dr. Iulia LUPAN )
 • Microscopia de forță atomică II (Conf. dr. Ioan Burda)

 

Activitatea de dezvoltare a Curriculei Programului Doctoral va fi continuată pe parcursul următoarelor luni prin implementarea unor noi metodologii de cercetare . În prezent, sunt în curs de elaborare 5  rapoarte intermediare pentru următoarele laboratoarele/echipamente:

 

 • Spectrometrul de fotoelectroni de raze X și ultraviolete (XPS)
 • Metode electrochimice
 • Spectrometrul de rezonanță electronică de spin (RES)
 • Spectrofluorimetru
 • Spectrometrul de rezonanță magnetică nucleară (RMN)

 

IMPORTANT: Lucrările experților științifici pot fi consultate și utilizate de către personalul școlilor doctorale care își desfășoară activitatea în cadrul platformei de cercetare ICI-BNS.

În perioada noiembrie 2010 - ianuarie 2011, personalul platformei de cercetare interdisciplinară a participat la 3 sesiuni de comunicare interne susținute pe următoarele teme: Egalitate de șanse, egalitate de gen, nediscriminare; Dezvoltare durabilă; Protecția mediului. De asemenea, în perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011 au fost susținute și primele 2 cursuri dintr-o serie de 4 care au în vedere dezvoltarea de noi abilități și perfecționarea celor existente pentru un management mai performant la nivelul platformei de cercetare: 

 1. Curs informativ privind oportunitățile de finațare prin fondurile post-aderare pentru sectorul învățământului universitar și post-universitar
 2. Curs privind managementul de proiect

În semestrul al treilea de implementare al proiectului se vor desfășura următoarele cursuri:

 1. Curs informativ privind managementul cercetării-inovării
 2. Curs informativ privind managementul resurselor umane

            Programarea acestora va fi anunțată și afișată din timp pe site-ul proiectului.

Proiectul va sprijini și în perioada următoare activitatea de cercetare prin acoperirea costurilor de deplasare la vizite de studiu şi evenimente ştiinţifice ale persoanelor care fac parte din grupul ţintă şi din echipa de implementare. Vizitele de studiu se vor putea desfăşura în ţări membre UE pentru o perioadă de maxim 2 săptămâni în baza unei convenţii de colaborare perfectate între Universitatea Babeş-Bolyai şi instituţia/laboratorul gazdă. Pentru experții științifici se pot cofinanța participările la evenimentele științifice, scopul acestei cofinanţări fiind promovarea proiectului. Menţionăm că taxele de participare la conferinţe nu sunt eligibile.

Adresele de contact sunt:
Prof. Dr. Simion SIMON – coordonator științific program doctoral, email: simion.simon@phys.ubbcluj.ro
Prof. Dr. Octavian POPESCU – coordonator științific pentru relații internaționale, email: opopescu.ubbcluj@gmail.com
C.S. III Dr. Mihaela ALUAȘ - manager proiect, email: mihaluas@yahoo.co.uk .

Lista persoanelor din grupul ţintă poate fi consultată la adresa de web http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte

Pentru orice întrebări legate de proiectul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/ 36154 vă puteţi adresa asistentului de proiect Cristina Dominic, email: cristina.dominic@ubbcluj.ro, iar pentru suport logistic responsabilului Andra Ghira, andra.ghira@ubbcluj.ro .

Cu deosebită consideraţie,
Echipa de management
Proiect POSDRU/21/1.5/G/36154