oiposdru

newsletter

 

Newsletter nr. 3 / semestrul III al proiectului POSDRU/21/1.5/G/36154

Acesta este cel de-al treilea newsletter al proiectului cu titlul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea stiințifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/36154 cofinanțat din Fondul Social European și din alocări de la bugetul de stat al României. Demersul de față este expresia dorinței noastre de a vă ține la curent cu activitățile și progresul proiectului și de a veni, în acest fel, în întâmpinarea unora din interesele dumneavoastră de cercetare și activitate didactică.

Proiectul a debutat la data de 3 mai 2010 și va fi finalizat pe data de 30 aprilie 2012. Detalii privind obiectivele sale, activitățile și rezultatele anticipate pot fi consultate la adresa de web a proiectului localizată la: http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte.

În cel de-al treilea semestru de implementare al proiectului, a fost finalizată și cea de a doua activitate care va conduce la dezvoltarea curriculei programului doctoral interdisciplinar, și anume  Implementarea noilor metodologii de cercetare pentru echipamentele/laboratoarele utilizate la nivelul ICI-BNS.Activitatea experților angajați s-a centrat pe importul și adaptarea know-how-ului internațional relevant pentru domeniile de cercetare ce vor fi incluse în programul doctoral, pe experiența proprie de cercetare, precum și utilizarea ca resursă locală a protocoalelor de practică experimentală instituite la nivel de platformă de cercetare. Cu data de 20 octombrie 2011 au fost finalizate toate rapoartele științifice, după cum urmează:

 • Culturi celulare 2 (C.S.III dr. Mircea CHIRIAC)
 • Spectroscopie de rezonanță magnetică nucleară pe solide (RMN-S) – Implementarea de metode avansate RMN-S pentru aplicații pe sisteme moleculare organice în faza solidă (C.S. I dr. Claudiu FILIP)
 • Ghid de utilizare a aparatelor de analiză termică diferențială și analiză calorimetrică diferențială. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG și DSC (Conf. dr. Raluca CICEO-LUCACEL)
 • Aplicații ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare (Asist. dr. Iulia LUPAN )
 • Microscopia de forță atomică II (Conf. dr. Ioan BURDA)
 • Microspectroscopia Raman II (Conf. dr. Monica BAIA)
 • Spectrofluorimetria-aplicatii  (Conf. dr. Dana MANIU)
 • Electrochimia unei substante cu potential biologic activ. Studiu de caz. (Conf. dr. Grazziela TURDEAN)
 • Microscopia electronică II (sef lucrari dr. Lucian BARBU –TUDORAN)
 • Studiul prin Spectroscopie Fotoelectronică de Raze X (XPS) a Biocompatibilităţii unor Microparticule Aluminosilicatice Nanocrista-line (dr. Teodora RADU)
 • Tendințe moderne în spectroscopia de absorbție IR (lect.dr. Nicolae LEOPOLD)
 • Spectroscopia de rezonanță electronică de spin (RES)II  (dr. Milica TODEA)
 • Determinarea structurii cristaline prin difracția de raze X  (C.S.I dr. Gheorghe BORODI)

 

IMPORTANT: Lucrările experților științifici pot fi consultate și utilizate de către personalul școlilor doctorale care își desfășoară activitatea în cadrul platformei de cercetare ICI-BNS.

În perioada mai 2011 - octombrie 2011 au fost susținute și ultimele 2 cursuri dintr-o serie de 4 care au în vedere dezvoltarea de noi abilități și perfecționarea celor existente pentru un management mai performant la nivelul platformei de cercetare: 

 1. Curs de managementul cercetarii-inovării
 2. Curs de management al resursei umane

Proiectul va sprijini și în perioada următoare activitatea de cercetare prin acoperirea costurilor de deplasare la evenimente ştiinţifice ale persoanelor care fac parte din grupul ţintă şi din echipa de implementare. Menţionăm că taxele de participare la conferinţe nu sunt eligibile.

Adresele de contact sunt:
Prof. Dr. Simion SIMON – coordonator științific program doctoral, email: simion.simon@phys.ubbcluj.ro
Prof. Dr. Octavian POPESCU – coordonator științific pentru relații internaționale, email: opopescu.ubbcluj@gmail.com
C.S. III Dr. Mihaela ALUAȘ - manager proiect, email: mihaluas@yahoo.co.uk .

Lista persoanelor din grupul ţintă poate fi consultată la adresa de web http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte.

Pentru orice întrebări legate de proiectul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/ 36154 vă puteţi adresa asistenților de proiect Cristina Dominic, email: cristina.dominic@ubbcluj.ro și Andra Ghira, email: andra.ghira@ubbcluj.ro .

Cu deosebită consideraţie,
Echipa de management
Proiect POSDRU/21/1.5/G/36154