oiposdru

newsletter

Newsletter nr. 4 / semestrul IV al proiectului POSDRU/21/1.5/G/36154

Acesta este cel de-al patrulea și ultimul newsletter al proiectului cu titlul Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea științifică interdisciplinară, cod proiect POSDRU/21/1.5/G/36154 cofinanțat din Fondul Social European și din alocări de la bugetul de stat al României.

Proiectul a debutat la data de 3 mai 2010 și a fost finalizat pe data de 30 aprilie 2012. Detalii privind obiectivele sale, activitățile și rezultatele obținute pot fi consultate la adresa de web a proiectului localizată la: http://granturi.ubbcluj.ro/bionanostiinte.

Proiectul a vizat, în principal, dezvoltarea unui program doctoral inovativ întemeiat pe o abordare interdisciplinară, mobilitate crescută transnaţională şi intersectorială şi pe infrastructura de ultimă generaţie reunită la nivelul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe (ICI-BNS) al Universităţii Babeş-Bolyai. Proiectul este parte a eforturilor continue ale Universităţii Babeş-Bolyai de a se adapta şi transforma în vederea asumării standardelor de calitate şi competitivitate în învăţământul superior de la nivelul Uniunii Europene.

În ultimul semestru de implementare al proiectului, a fost pus în funcţiune un nou laborator în cadrul Centrului Național de Rezonanţă Magnetică: laboratorul de imagistică nucleară medicală, prin proiect fiind asigurate cheltuielile necesare pentru lucrările de întreținere, salubrizare și igienizare ale spaţiilor alocate noului laborator. Deoarece scannerul de imagistică nucleară medicală Brucker 7T pentru animale mici este unic în țară, au fost făcute recomandări bibliografice (cărți și articole științifice) pentru inițierea doctoranzilor în acest domeniu. Acestea pot fi puse la dispoziția persoanelor interesate de către echipa de management.
În perioada noiembrie 2011 - aprilie 2012, a fost realizată curricula doctorală interdisciplinară ce se bazează pe metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-nano-sistemelor. De asemenea, a fost elaborat și publicat un volum care cuprinde o descriere practică a principalelor metode de investigație pe care le oferă platforma de cercetare a  Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe: Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-nano-sistemelor, Editori: Mihaela Aluas, Simion Simon, ISBN 978-606-17-0115-5.  Volumul, bazat pe activitatea experților științifici angajați, constituie un excelent instrument de lucru pentru personalul școlilor doctorale precum și pentru toți tinerii cercetători (studenti, masteranzi și doctoranzi) în domeniile fizică, chimie și biologie. Structura acestui material este prezentată mai jos:

 

  1. ANALIZE GENETICE

VIII. DIFRACTOMETRUL DE RAZE X

1.Clonarea şi exprimarea genelor – o metodă excepţională pentru obţinerea de proteine
2.Aplicaţii ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare
Asist. univ. dr. Iulia Lupan

1.Difracţie de raze X pe pulberi
2.Determinarea structurii cristaline prin difracţie de raze X

 

C.S.I. dr. Gheorghe Borodi

II. CULTURI CELULARE

IX. MICROSCOPUL ELECTRONIC DE BALEAJ ŞI DE TRANSMISIE

1.Culturi celulare
2.Culturi celulare – partea a II-a
Lect. dr. Mircea Teodor Chiriac

1.Microscopia electronică
2.Microscopia electronică - partea a II-a
şef lucrări dr. Lucian Barbu-Tudoran

III. MICROSCOPUL CONFOCAL RAMAN

X. MICROSCOPUL DE FORŢĂ ATOMICĂ

1.Microspectroscopia Raman
2.Microspectroscopia Raman – partea a II-a
Conf. dr. Monica Maria Baia

1.Microscopia de forţă atomică
2.Microscopia de forţă atomică – partea a II-a
Conf. dr. Ioan Burda

IV. SPECTROMETRUL IR

XI. SPECTROMETRUL DE FOTOELECTRONI DE RAZE X ŞI ULTRAVIOLETE

1.Spectroscopia de absorbţie în infraroşu
2.Tendinţe moderne în spectroscopia de absorbţie IR

Lect. dr. Nicolae Leopold

1.Spectroscopia fotoelectronică
C.S.III. dr. Maria Teodora Radu
2.Studiul prin spectroscopie fotoelectronică de raze X a suprafeţelor diferitelor tipuri de materiale
C.S.III. dr. Teodora Maria Radu, dr. Emilia Sabina Varga

V. SPECTROFLUORIMETRUL

XII. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ ELECTRONICĂ DE SPIN

1.Spectrofluorimetria
2.Spectrofluorimetria - aplicaţii
Conf. dr. Dana Maniu

1.Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin
2.Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin – partea a II- a
C.S. dr. Milica Todea

VI. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ

XIII. METODE ELECTROCHIMICE

1. Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S)
2.Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S) – Implemen-tarea de metode avansate RMN-S pentru aplicaţii pe sisteme moleculare organi-ce în faza solidă
C.S.I. dr. Claudiu FILIP,
C.S.III. dr. Mihaela Aluaş
3.Rezonanţa magnetică nucleară pe sisteme lichide
Lect. dr. Mihai Vasilescu

1.Elaborarea, testarea şi verificarea protocoalelor de practică experimentală
pentru echipamente de investigare prin metode electrochimice
2.Electrochimia unei substanţe cu potenţial biologic activ. Studiu de caz

 

 

Conf. dr. ing. Graziella Liana Turdean

VII. MĂSURĂTORI TERMICE

XIV. SISTEME DE ANALIZĂ A SUPRAFEŢEI SPECIFICE ŞI A DIMENSIUNII PARTICULELOR

1.Analiză termică diferenţială. Analiză calorimetrică diferenţială
2.Ghid de utilizare a aparatelor de analiza termică diferenţială si analiză calori-metrică diferenţială. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG şi DSC
Conf. dr. Raluca Ciceo-Lucăcel

1.Sisteme de analiză a suprafeţei specifice şi a dimensiunii particulelor

 

 

Lect. dr. ing. Réka Barabás

IMPORTANT: Volumul de practică experimentală  pentru programul doctoral interdisciplinar, Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-nano-sistemelor poate fi utilizat de către personalul scolilor doctorale care îsi desfăsoară activitatea în cadrul platformei de cercetare ICI-BNS (precum și de alte persoane interesate), la Biblioteca ICI-BNS, Biblioteca Națională București, Biblioteca Academiei Romane, Biblioteca Județeană Cluj și Biblioteca Facultății de Fizică din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca .

În data de 26 aprilie 2012, cu începere de la ora 9, la sediul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe, situat pe str. Treboniu Laurian  nr. 42, a avut loc o conferință de presă organizată cu ocazia evenimentului de închidere a proiectului. În cadrul acestei întâlniri au fost diseminate rezultatele proiectului, prin susținerea unei prezentări PowerPoint, prin intermediul flyer-elor și prin discuții între echipa de management și participanți. De asemenea, volumele de practică experimentală au fost împărțite personalului platformei de cercetare.

Dorim să mulțumim pe această cale tuturor colaboratorilor care au contribuit prin expertiza și profesionalismul lor la implementarea acestui proiect!

Pentru informaţii suplimentare despre proiect vă stăm  la dispoziţie la următoarele date de contact:
Simion SIMON, coordonator stiintific program doctoral
simion.simon@phys.ubbcluj.ro
Mihaela ALUAS, manager proiect
mihaela.aluas@phys.ubbcluj.ro
tel. (+40)264-405.300 int. 5171

Cu deosebită consideraţie,
Echipa de management
Proiect POSDRU/21/1.5/G/36154