oiposdru

Rapoarte ŞtiinţificeIn cadrul proiectului, expertii stiintifici au initiat si realizat o serie de rapoarte stiintifice (protocoale de practica expetimentala).

Acestea vor servi ca baza si referinta pentru activitatea de cercetare experimentala de la nivelul platformei.

 

In cadrul proiectului au fost realizate o serie de rapoarte stiintifice, care au primit avizul Consiliului Stiintific al ICIBNS. Continutul integral al acestora se regaseste in volumul suport al curriculei programului doctoral interdisciplinar. Pentru a consulta lista cu locatiile in care poate fi regasit volumul vizitati sectiunea "Curricula programului doctoral interdisciplinar".

  Rapoarte științifice avizate de Consiliul Științific al ICI-BNS
Clonarea şi exprimarea genelor – o metodă excepţională pentru obţinerea de proteine, Asist. univ. dr. Iulia Lupan
 Aplicaţii ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare, Asist. univ. dr. Iulia Lupan
 Culturi celulare, Lect. dr. Mircea Teodor Chiriac
 Culturi celulare – partea a II-a, Lect. dr. Mircea Teodor Chiriac
 Microspectroscopia Raman, Conf. dr. Monica Maria Baia
 Microspectroscopia Raman – partea a II-a, Conf. dr. Monica Maria Baia
 Spectroscopia de absorbţie în infraroşu, Lect. dr. Nicolae Leopold
 Tendinţe moderne în spectroscopia de absorbţie IR , Lect. dr. Nicolae Leopold
 Spectrofluorimetria , Conf. dr. Dana Maniu
 Spectrofluorimetria – aplicaţii, Conf. dr. Dana Maniu
 Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S), C.S.I. dr. Claudiu Filip, C.S.III. dr. Mihaela Aluaş
 Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S) – Implementarea de metode avansate RMN-S pentru aplicaţii pe sisteme moleculare organice în faza solidă, C.S.I. dr. Claudiu FILIP, C.S.III. dr. Mihaela Aluaş
 Rezonanţa magnetică nucleară pe sisteme lichide, Lect. dr. Mihai Vasilescu
 Analiză termică diferenţială. Analiză calorimetrică diferenţială, Conf. dr. Raluca Ciceo-Lucăcel
 Ghid de utilizare a aparatelor de analiza termică diferenţială si analiză calorimetrică diferenţială. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG şi DSC, Conf. dr. Raluca Ciceo-Lucăcel
 Difracţie de raze X pe pulberi, C.S.I. dr. Gheorghe Borodi
 Determinarea structurii cristaline prin difracţie de raze X , C.S.I. dr. Gheorghe Borodi
 Microscopia electronică, şef lucrări dr. Lucian Barbu-Tudoran
 Microscopia electronică - partea a II-a, şef lucrări dr. Lucian Barbu-Tudoran
 Microscopia de forţă atomică, Conf. dr. Ioan Burda
 Microscopia de forţă atomică – partea a II-a, Conf. dr. Ioan Burda
 Spectroscopia fotoelectronică, CS dr. Emilia Sabina Varga
 Studiul prin spectroscopie fotoelectronică de raze X a suprafeţelor diferitelor tipuri de materiale, C.S.III. dr. Teodora Maria Radu, C.S. dr. Emilia Sabina Varga
 Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin,  C.S. dr. Milica Todea
 Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin – partea a II- a, C.S. dr. Milica Todea
 Elaborarea, testarea şi verificarea protocoalelor de practică experimentală pentru echipamente de investigare prin metode electrochimice, Conf. dr. ing. Graziella Liana Turdean
 Electrochimia unei substanţe cu potenţial biologic activ. Studiu de caz , Conf. dr. ing. Graziella Liana Turdean
 Sisteme de analiză a suprafeţei specifice şi a dimensiunii particulelor , Lect. dr. ing. Réka Barabás