oiposdru

BIONANOSPEC - INFORMATII GENERALE

 

A 4-a Conferință Advanced Spectroscopies on Biomedical and Nanostructured Systems (BioNanoSpec) va avea loc între 4-7 septembrie 2011, în Cluj-Napoca, România.

Conferința este organizată de Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe  în colaborare cu Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și departamentul de Biologie al Facultății de Geologie  din cadrul Unversității ”Babeș-Bolyai”și este co-finanțat din proiectul "Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea stiintifica interdisciplinara", contract POSDRU/21/1.5/G/36154.

Urmând tradiția de a avea laureați ai Premiului Nobel ca invitați speciali, anul acesta Președintele Onorific al conferinței este Prof. Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel în Chimie în anul 1987.

Scopul conferinței este de a reuni fizicieni, chimiști și biologi, precum și alți cercetători care și-au unit forțele pentru studierea interacțiunii, structurii și dinamicii sistemelor biomedicale și nanostructurate utilizând o gamă largă de tehnici spectroscopice (RMN, RES, IR, Raman, Fluorescența, Spectroscopia Fotoelectronică, Raze X) și metode teoretice (ab Inition Hartree-Fock, DFT, metode semiempirice, MD, MM). În același timp, conferința oferă oportunitatea de a întări cooperarea științifică între cercetătorii români și comunitatea internațională de cercetare.

Formatul conferinței:

  • prezentări orale în plen
  • prezentări orale
  • sesiuni de postere

Toate lucrările conferinței vor fi publicate în revista Studia Chemia.
Book of Abstracts cuprinzând lucrările conferinței va fi distribuită participanților la începutul conferinței.

Date importante

Înscrierea abstractelor

15 iulie 2011

Programul final   

30 iulie 2011

Trimiterea lucrărilor

22 august 2011

Trimiterea lucrărilor revizuite

19 septembrie 2011

First announcement - detalii [pdf]

 

Mai multe informații despre conferință se găsesc la adresa: http://icei.ubbcluj.ro/bionanospec/.