oiposdru

obiective

Obiectivul general  

al proiectului vizează formarea şi perfecţionarea resurselor umane implicate în activităţi de cercetare şi dezvoltare care vor fi capabile să facă faţă provocărilor diverse ale unei societăţi dinamice, să valorifice noile oportunităţi ivite în urma aderării României la Uniunea Europeană şi să performeze la nivel competitiv naţional şi internaţional prin dezvoltarea unui program doctoral inovativ întemeiat pe o abordare interdisciplinară, mobilitate crescută transnaţională şi intersectorială şi infrastructură de ultimă generaţie, toate menite să facă din cariera în cercetare o opţiune mai atractivă şi motivantă.

Obiectivele specifice

ale proiectului sunt:

  • Concentrarea la nivelul platformei a unor resurse umane înalt specializate capabile să utilizeze capacităţile tehnologice de ultimă generaţie, platforma constituindu-se astfel într-un pol regional de cercetare-dezvoltare cu impact naţional şi internaţional;
  • Îmbunătăţirea ciclului de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare Materiale, procese şi produse inovative, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, Mediu şi Biotehnologii ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007 – 2013 prin dezvoltarea curriculei programului doctoral interdisciplinar Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza biosistemelor cu aplicaţii în medicina umană.
  • Instruirea şi perfecţionarea persoanelor angajate sau colaboratoare ale platformei de cercetare în domeniile cuprinse în programul doctoral propus precum şi în alte domenii conexe care asigură o mai bună utilizare şi valorificare a oportunităţilor existente şi viitoare;
  • Îmbunătăţirea mobilităţii academice a personalului platformei implicate în dezvoltarea şi aplicarea programului doctoral propus;
  • Includerea în programele de pregătire a personalului platformei a unor sesiuni menite să dezvolte capacitatea de publicare stiinţifică, competenţele de management, în special cel al cercetării şi dezvoltării.

Sprijinul acordat personalului platformei de cercetare implicat în dezvoltarea programului doctoral interdisciplinar contribuie la diversificarea ciclului de studii universitare de doctorat la nivelul universităţii şi la îmbunătăţirea formării iniţiale a cercetătorilor prin creşterea accesului la resurse de învăţare şi cercetare. Proiectul răspunde astfel, obiectivului operaţional sprijinirea dezvoltării resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare prin programe doctorale şi programe de instruire mai bune al DMI 1.5, Axa Prioritara 1 a POS DRU.